Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2018

Deze maatwerktabel is een aanvulling op onderstaande StatLinetabel die de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) volgt.

De maatwerktabel maakt het mogelijk om het aandeel van de verschillende overheidssectoren in de totale overheidsuitgaven te ramen. Hiervoor zijn de onderlinge stromen tussen overheidslagen voor zover mogelijk geëlimineerd en zijn uitgaven die dubbel voorkomen verwijderd. Opdrachtgever: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 190121