Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016

Financiële kengetallen fysiotherapeuten; zelfstandigen en overige bedrijven, 2012-2016
Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en grenswaarden decielen bepaald. De volgende kengetallen zijn in de tabel beschreven: bedrijfsresultaat, rentabiliteit, weerstandsvermogen en solvabiliteit.

Voor de deelpopulaties ‘zelfstandige fysiotherapeuten zonder personeel’, ‘zelfstandige fysiotherapeuten met personeel’ en de ‘overige bedrijven fysiotherapie’ zijn deze kengetallen ook bepaald. De twee laatstgenoemde deelpopulaties zijn op basis van de grootte van de totale bedrijfsopbrengsten aanvullend ingedeeld naar de klassen Klein/Middel/Groot. Voor de genoemde deelpopulaties en voor de verdere onderverdeling naar bedrijfsgrootte, zijn het gemiddelde en de grenswaarden kwartielen bepaald per kengetal.

Dit onderzoek is bekostigd door Equalis.

Relevante links