Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015


Deze tabel bevat informatie over de financiën van bedrijven (praktijken) van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Van de praktijken van medisch specialisten worden geen cijfers gepubliceerd over 2015 vanwege onvoldoende beschikbare belastingaangiften.

Wijzigingen per 27 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel met cijfers over zorgpraktijken vanaf 2015. Zie paragraaf 3. De nieuwe tabel verschilt op een aantal punten van de huidige tabel. Onder andere is de nieuwe tabel uitgebreid met een nieuwe beroeps-/zorgaanbiedersgroep: 'Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg'. Daarnaast wordt de beroepsgroep 'Praktijken van tandheelkundig specialisten' in de nieuwe tabel volledig beschreven, door aanvulling met cijfers over 'Praktijken van kaakchirurgen'. Tot nu toe werden alleen de 'Praktijken van orthodontisten' beschreven.

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Ondernemers (aantal) Bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Financieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Financieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belasting (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2014 8.560 30 2.590 2.466 124 7 117 1.520 563 401 162 66 891 100 791 1.070 10 22 -12 22 7 16 1.073
8621 Praktijken van huisartsen 2015 9.050 40 2.611 2.486 125 7 118 1.566 579 420 159 62 925 103 822 1.046 9 20 -11 20 6 13 1.047
8622 Praktijken van medisch specialisten 2014 8.250 150 2.651 2.460 192 5 187 1.276 524 379 145 132 621 62 558 1.375 43 33 10 60 11 50 1.435
8622 Praktijken van medisch specialisten 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86231 Praktijken van tandartsen 2014 7.750 160 2.807 2.742 65 10 55 1.900 686 585 101 130 1.084 83 1.001 907 40 57 -16 39 4 35 926
86231 Praktijken van tandartsen 2015 7.930 150 2.822 2.761 62 9 52 1.923 697 596 102 128 1.098 87 1.011 900 36 54 -17 37 4 33 915
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2014 230 10 219 213 5 0 5 152 71 60 11 11 70 6 64 67 9 4 5 3 0 2 74
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2015 240 10 217 210 7 1 7 150 69 60 9 11 70 8 63 67 9 4 5 1 1 0 73
86911 Praktijken van verloskundigen 2014 1.690 0 185 178 6 0 6 84 16 11 5 7 61 2 59 101 1 1 0 2 0 2 103
86911 Praktijken van verloskundigen 2015 1.790 0 188 181 7 0 7 87 17 12 6 7 63 2 61 101 1 1 -1 3 0 2 103
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2014 10.500 110 1.400 1.356 44 6 38 840 405 336 70 60 375 40 335 559 7 25 -18 23 4 20 561
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2015 10.420 110 1.380 1.341 39 5 34 843 410 339 71 57 376 39 336 537 7 22 -16 18 5 13 534
86913 Praktijken van psychologen 2014 4.120 50 462 451 12 2 9 280 131 109 22 10 139 16 123 182 2 4 -2 3 1 2 182
86913 Praktijken van psychologen 2015 4.600 50 547 536 12 3 9 323 154 129 26 10 159 20 139 224 1 4 -3 3 1 2 223
86919 Overige paramedische praktijken 2014 1.240 0 48 47 1 0 1 21 3 2 0 1 17 0 17 27 0 0 0 0 0 0 27
86919 Overige paramedische praktijken 2015 1.300 0 49 48 1 0 1 21 3 2 0 1 18 1 17 28 0 0 0 1 0 1 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens