Elektriciteit en aardgas naar energiebelastingschijf

Tabellen met gegevens over het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2016 uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting inclusief een toelichting.
De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit tabellen per hoofdgroep (letters) van de standaard bedrijfsindeling (SBI) van het CBS over aanvoer van elektriciteit en aardgas van het openbare net. Het tweede deel bestaat uit tabellen met details over sectoren binnen de industrie over het saldo van aanvoer en aflevering van elektriciteit en het finaal energieverbruik van aardgas.