Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is deze tabel samengesteld over de leeftijd van jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf. Deze tabel is bekostigd door het ministerie van VWS.

Downloads