Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018

De cijfers geven inzicht in het aantal intergemeentelijke regelingen, de uitgaven per gemeente hieraan en de relatieve omvang van intergemeentelijke regelingen ten opzichte van het lastentotaal per gemeente in Noord-Brabant.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/1e58b9c399fb4a36a733ad891e4f1da8]

Vanuit het programma ‘Veerkrachtig bestuur’ (over de toekomstbestendigheid van de Noord-Brabantse gemeenten) heeft de Provincie Noord-Brabant het CBS gevraagd om ontwikkelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerkingen binnen provincie Noord-Brabant in kaart te brengen.