Aantal werknemers in de industriële sector, 2017

Het aantal werknemers in de industriële sector naar leeftijd, nationaliteit en soort baan.

De populatie van de tabellen 1, 2 en 3 bestaat uit het aantal werknemers met een betaalde baan in de industriële sector. De populatie van tabel 4 bestaat uit het aantal uitzendkrachten en zelfstandigen woonachtig in Nederland met betaald werk in de industriële sector.

Voor de afbakening van banen in de industriële sector is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) gebruikt. De sector industrie is groep C in de SBI, en bevat alle SBI’s beginnend met 10 tot en met 33. Op verzoek van de opdrachtgever zijn ook de banen met SBI’s welke beginnen met 38 in de tabel meegenomen.

Opdrachtgever: Inspectie SZW