VNG Risicomodel, 2017 - 2018

Deze maatwerktabellenset bevat een aantal indicatoren uitgesplitst naar postcode-4 gebied over bevolking, bijstandsontvangers, personen behorende tot huishoudens met lage inkomens en woningleegstand. Alle indicatoren zijn vastgesteld voor peilmoment 1 januari 2018 behalve de indicatoren uit de Inkomensstatistiek welke over het gehele jaar 2017 gaan.
Deze indicatoren zijn samengesteld ten behoeve van de informatiebehoefte van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Bekostigd door: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Downloads