Bedrijven in Rotterdam buitenlands eigendom, 2012-2016

De tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven in Rotterdam in buitenlands eigendom
Het CBS heeft gegevens over het aantal bedrijven in Rotterdam van de Rekenkamer Rotterdam verrijkt met gegevens over buitenlands eigendom. Opdrachtgever: Rekenkamer Rotterdam