Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen BDFS

Onderzoek over vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht en boetevorderingen zoals opgenomen in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS).
Dit onderzoek betreft een herhaalonderzoek met als doel het in kaart brengen van het verband tussen vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen, de chronologie van vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen en het verband tussen de recidive en de hoogte van het boetebedrag. De verslagperiode van het onderzoek is 2017. Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.