Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017

© CBS / Nikki van Toorn
Verschillende cijfers over de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.
De Rabobank IJsseldelta publiceert jaarlijks de Brede Welvaart Index voor de Regio Zwolle, dit is een maat voor niet-monetariseerbare aspecten van welvaart. Het CBS levert de aantallen waarop deze index is gebaseerd.