Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw, 2010-16

Onderzoeksrapport met de resultaten van een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.
Dit is een update van een eerder uitgevoerd onderzoek dat alleen betrekking had op de jaren 2010-2014. In deze update zijn gegevens voor 2015 en 2016 toegevoegd. Dit rapport bevat de definitieve versie van dit onderzoek.

Ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw heeft het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een vergelijkingsanalyse uitgevoerd waarbij gebruikers van deze instrumenten zijn vergeleken met een groep bedrijven die zo vergelijkbaar mogelijk zijn. Door een zorgvuldige vergelijkingsgroep samen te stellen en middels weging zo goed mogelijk te corrigeren voor structuurkenmerken en financiële uitgangspositie, ontstaat een goed vergelijkend beeld. Dit resulteert in inzichten over het doelgroepbereik en de invloed van de garantstellingen. Bekostigd door: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.