Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden

Onderzoek naar de inkomens- en arbeidssituatie van weduwen en weduwnaars, die wel en geen uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) ontvangen.
CBS-CvB heeft aanvullend statistisch onderzoek uitgevoerd waarmee inzicht wordt gegeven in de inkomenssituatie en sociaaleconomische categorie van weduwen en weduwnaars voorafgaand aan, in het jaar van en in de jaren na het overlijden van hun partner. De kenmerken van verschillende groepen nabestaanden die wel en geen uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) ontvangen zijn in kaart gebracht. Door kenmerken van deze groepen door de tijd heen te volgen, kunnen uitspraken worden gedaan over de doeltreffendheid van het beleid. Bovendien is het hiermee mogelijk om de inkomenssituatie van Anw-ontvangende nabestaanden te vergelijken met die van nabestaanden die geen Anw-uitkering ontvangen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.