Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

De tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Het betreft een update van de reeds gepubliceerde ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2016–2017’ wordt de werkwijze om de omvang van transformatiewoningen vast te stellen, beschreven.