Aanvulling Basismonitor gemeente Haren, 2018

Fietsende groep jongeren
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren.
Per wijk en buurt zijn cijfers berekend over onder andere arbeidsparticipatie, hoogst behaald opleidingsniveau, huishoudens en personen die van een laag inkomen leven, zelfstandig wonen, leerlingen in het voortgezet onderwijs, leerlingen met een achterstand, voortijdig schoolverlaters en de gemiddelde standaardscore van de eindtoets basisonderwijs. De tabellen zijn gemaakt voor de gemeente Groningen, ter verrijking van de gemeentelijke ‘Basismonitor’ door CBS UDC/Groningen.