Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2018

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.
Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads