Economische relaties met het VK

Vrachtwagens staan in de haven in de rij om aan boord te gaan van de Stena Hollandica, met bestemming Harwich in het Verenigd Koninkrijk.
© Hollandse Hoogte
Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk (VK) vanuit het perspectief van zowel ondernemingen (Britse bedrijven in Nederland en Nederlandse bedrijven in het VK) als internationale handel (directe en indirecte goederen- en dienstenhandel).
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.