Britse bedrijven in Nederland

Deze maatwerktabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het aantal bedrijven, de omzet- en werkgelegenheidsontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de werknemerskenmerken bij deze bedrijven.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.