Verdiensten aan VK per bedrijfstak

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017. Op een dieper niveau wordt verder gekeken naar het type goederen bij deze export: intermediaire goederen, kapitaalgoederen, consumptiegoederen of overige goederen.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.