Import uit het VK, verbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak (2016). Deze schattingen wordt verder uitgesplitst naar zowel goederencategorie als binnenlandse of buitenlandse afzet.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.