Bank- en spaartegoeden van huurders, 2016

Besteedbaar inkomen en bank- en spaartegoeden van huurders naar leeftijd hoofdkostwinner, 2016
Het besteedbare huishoudinkomen en de bank- en spaartegoeden van huurders (potentiële huizenkopers) uitgesplitst naar leeftijdscategorieën van de hoofdkostwinner. Gegevens hebben betrekking op 2016. Dit maatwerk is Uitgevoerd in opdracht van de Directie Woningmarkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.