Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017

Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2016 en 2017.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabellen samengesteld over het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd.
Het woonplaatsbeginsel Jeugd wordt aangepast. VWS en gemeenten willen graag vooraf een indicatie van de gevolgen in termen van het aantal kinderen en trajecten waar elke gemeente verantwoordelijk voor wordt in de nieuwe situatie. Op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Jeugd heeft het CBS een aantal scenario's rondom het nieuwe woonplaatsbeginsel doorgerekend.

Deze maatwerktabel is een tweede, verfijnde, versie van eenzelfde maatwerktabel die op 23 januari 2018 is gepubliceerd over 2016.

Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 170771, simulatie woonplaatsbeginsel”

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport