Simulaties vernieuwd woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016

Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2016.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabellen samengesteld over het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd.
Op 1 januari 2019 wordt het woonplaatsbeginsel Jeugd aangepast. VWS en gemeenten willen graag vooraf een indicatie van de gevolgen in termen van het aantal kinderen en trajecten waar elke gemeente verantwoordelijk voor wordt in de nieuwe situatie. Op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Jeugd heeft het CBS een aantal scenario's rondom het nieuwe woonplaatsbeginsel doorgerekend.

Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 170771, simulatie woonplaatsbeginsel”.

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.