Commentaar Onderzoek capaciteit in de mondzorg

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.
Dit rapport geeft het commentaar weer dat het CBS als second opinion heeft gegeven op het eindconceptrapport over het onderzoek naar capaciteit in de mondzorg dat is uitgevoerd door Panteia en Eti’l op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het definitieve onderzoeksrapport en commentaren zijn aan de Tweede Kamer aangeboden.