Jeugdbeleid gemeenten Schagen en Den Helder, 2016

Cijfers over het gebruik van en de uitstroom uit jeugdhulp, naar kenmerken van kinderen en hun ouders, en het voorkomen van levensgebeurtenissen, 2016

De kern van het jeugdbeleid van de gemeenten Schagen en Den Helder is een gezonde, veilige en kansrijke omgeving om in op te groeien. Een van de doelen is om een toekomstperspectief voor iedere jongere te creëren, waarbij voldoende ruimte is om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Om dit te bereiken willen de gemeenten allereerst vanuit verschillende invalshoeken een gedetailleerder beeld van de huidige jeugdsituatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan dit aan de hand van een aantal indicatoren (kenmerken en levensgebeurtenissen) in beeld brengen. Deze cijfers dienen als input voor het beleid van de gemeenten Schagen en Den Helder om de vraag en aanbod van jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, maar ook voor een meer preventief beleid.

Opdrachtgever: gemeente Schagen en gemeente Den Helder.