Leden Federatie Opvang financiën en personeel 2015-2016

Deze maatwerktabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van leden van de Federatie Opvang.
De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen. In de tabel worden de jaarcijfers financiën en personeel over 2015-2016 van leden van de Federatie Opvang weergegeven. De jaarcijfers van de instellingen worden op concernniveau waargenomen waardoor de populatie bestaat uit ondernemingengroepen met als hoofd- en/of nevenactiviteit maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen.