Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten, 2014 en 2015.
Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).