Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:inkomensherverdeling
10 resultaten voor keyword:inkomensherverdeling

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2021

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2020

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Publicatie over de inkomensreeksen 1977 tot en met heden, in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Publicaties

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel even hoog als in 2017.

Artikelen

Inkomensongelijkheid en -herverdeling 2001-2015

De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is sinds 2001 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende...

Artikelen

Maatregelen ECB nivelleren bankwezen

Vastgoedmarkt, nummer 1, januari 2009

Artikelen

Effect van herverdeling op inkomensongelijkheid

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen