Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:inkomensherverdeling
14 resultaten voor keyword:inkomensherverdeling

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel even hoog als in 2017.

Artikelen

Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2014 en 2015

Tabel 7: Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014 en...

Cijfers

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk

Cijfers

Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.

Cijfers

Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt

Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling.

Cijfers

Effect van herverdeling op inkomensongelijkheid

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen

Maatregelen ECB nivelleren bankwezen

Vastgoedmarkt, nummer 1, januari 2009

Artikelen

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014 en 2015

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Cijfers

Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie.

Cijfers

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Publicatie over de inkomensreeksen 1977 tot en met heden, in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Publicaties

Inkomensongelijkheid en -herverdeling 2001-2015

De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is sinds 2001 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2020

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2021

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen