Verhuizingen Venlo, 2013-2017

© Hollandse Hoogte
Deze tabellen verschaffen inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo.
De gemeente Venlo had behoefte aan meer inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo en heeft het CBS UDC/Venlo gevraagd een onderzoek uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de doelpopulatie op een bepaald moment (1 januari van een peiljaar). Op deze datums wordt gekeken hoeveel mensen in vergelijking met twee jaar terug zijn verhuisd.