Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Bonaire, 2017

Maatwerktabellen over de beoordeling van het functioneren van de politie en de overheid m.b.t. leefbaarheid en veiligheid, en over de verandering van criminaliteit in de buurt, naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Bonaire, 2017.
Deze cijfers zijn op verzoek van de Kabinetssecretaris van de Gezaghebber van Bonaire uitgedraaid.