Opleidingsniveau 15-74 jarigen per wijk in Velsen, 2015

Hoogst behaald opleidingsniveau populatie 15-74 jaar in wijken van gemeente Velsen, 2015.
Percentage lager, middelbaar en hoger opgeleiden van 15-74 jaar per wijk in Velsen, 2015; Opdrachtgever: gemeente Velsen.