Outside options leraren, 2006-2015

Hoeveel leraren hebben het primair en voortgezet onderwijs verlaten in de periode 2006-2015, wat was hun bestemming en wat betekende de uitstroom voor hun (uur)loon ten opzichte van de leraren die zijn gebleven.

Het betreft een dashboard over de zogeheten outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs. Het dashboard bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Op het tabblad 'Achtergrondkenmerken' kun je bekijken wat de achtergondkenmerken (leeftijd, geslacht, diploma) waren van de werkzame personen in het primair en voortgezet onderwijs.
  • Op het tabblad 'Uitstroom uit onderwijs' is terug te zien hoeveel van de personen die werkzaam waren in het primair of voortgezet onderwijs deze deelsectoren verlieten naar diverse achtergrondkenmerken.
  • Op het tabblad 'Uitstroom bestemming' kun je bekijken wat de bestemming is van leraren die het primair of voortgezet onderwijs verlieten. Naar welke sector gingen ze of waren ze niet meer werkzaam?
  • Op de tabbladen 'Beloningsverschillen cohorten' is terug te zien wat het relatieve beloningsverschil is tussen personen die buiten het onderwijs zijn gaan werken ten opzichte van personen die werkzaam bleven in het primair of voortgezet onderwijs.
  • Op het laatste tabblad 'Toelichting' is meer informatie te vinden over de methode, de bronnen en de begrippen van dit onderzoek.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)


https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/CBSDashboardOutsideoptionsleraren/Welkom