Meewerkende vrouwelijke familieleden in de landbouw

Maatwerktabel met cijfers van 2016 van het aantal meewerkende vrouwelijke familieleden in de land- en tuinbouwsector.
Naast een overzicht van de landelijke cijfers is in deze tabel per gemeente af te lezen op hoeveel bedrijven vrouwelijke familieleden werkzaam zijn en hoeveel vrouwen op deze bedrijven meer dan 20 uur werken. Verder het totaal aantal meewerkende vrouwelijke familieleden en het totaal aantal dat 20 uur of meer werkt.