Goederenexport exclusief aardgas per provincie

In deze maatwerktabel heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (voorlopige) cijfers samengesteld over export van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas van de Nederlandse provincies en Nederland.
In deze maatwerktabel staat informatie over de goederenexport exclusief aardgas van de Nederlandse provincies en van Nederland. De goederenexport omvat ook de wederuitvoer en is gegeven per regio in euro’s. De cijfers hebben betrekking op verslagjaren 2008-2016. De cijfers voor verslagjaar 2016 hebben een voorlopig karakter. De maatwerktabellen zijn geproduceerd in opdracht van de Provincie Groningen.

Downloads