Pilot Kempengemeenten - monitor woonvisie, 2017 (herziene versie)

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Vanuit verschillende invalshoeken willen de Kempengemeenten graag een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen. Het CBS heeft deze informatie in kaart gebracht aan de hand van een aantal indicatoren.
De Kempengemeenten bestaan naast Oirschot uit Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Deze maatwerkopdracht dient als beleidsmatige input om vraag en aanbod op de woningmarkt in de Kempengemeenten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Opdrachtgever: Kempengemeenten

Downloads