Monitor topsectoren 2017

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2017 inclusief tabellenset. Een dashboard behorende bij de Monitor topsectoren en een maatwerktabellenset over het gebruik van beleidsinstrumenten door topsectoren.
Het CBS stelt regelmatig cijfers samen over de economische prestaties van topsectoren. Dit zijn de resultaten van de Monitor topsectoren 2017. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).