Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2017

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads