Aantal bedrijven met biggen 2011-2016

Maatwerktabel met bedrijven (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011
In deze maatwerktabel is aantal bedrijven met biggen (2011/2016) af te lezen. Naast een overzicht van de landelijke cijfers, zijn er per gemeente absolute cijfers van het aantal bedrijven met biggen terug te vinden, absolute cijfers van de veranderingen in 2016 ten opzichte van 2011 en de procentuele verandering in die periode. Naast het aantal bedrijven zijn in deze tabel ook het aantal biggen per gemeente af te lezen. Naast de absolute cijfers zijn ook de procentuele veranderingen van 2016 vergeleken met 2011 terug te lezen.