Drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt 2013-2016

Erratum:

In de originele versie van deze tabel zijn fouten opgetreden. Cijfers over 2013 van een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, Purmerend, Schiedam en Sittard-Geleen, zijn onjuist weergegeven en daarmee ook ontwikkelingen tussen 2013 en 2016. Deze fouten zijn in de tabel aangepast.
Deze tabel bevat cijfers over het voorkomen van drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt in gemeenten met 70.000 inwoners of meer.
De gegevens zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor en hebben betrekking op inwoners van 15 jaar of ouder in Nederland.