ESF Monitor 2007-2013, unieke deelnemers

Maatwerktabel met de arbeidsmarktpositie van (unieke) deelnemers aan projecten gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de programmaperiode 2007-2013.

Het betreft de arbeidsmarktpositie van de deelnemers op einddatum van het ESF-project, evenals zes en twaalf maanden na einddatum. Gegevens zijn eerder gepubliceerd in het rapport 'Wie worden bereikt door het Europees Sociaal Fonds' en de tabellen 'Evaluatie 2007-2009' en 'Evaluatie 2010-2015', zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/08/esf-monitor-2007-2013. In de eerder gepubliceerde gegevens werden personen binnen een actie slechts eenmaal geteld, maar konden personen binnen meerdere acties een project volgen. De gegevens werden uitgesplitst naar actie en jaar waarin het project werd beëindigd. De cijfers in de huidige maatwerktabel betreffen unieke personen, over alle acties en verslagjaren tezamen.

De tabel is op aanvraag beschikbaar, onder referentienummer 15220. U kunt hiervoor een mail sturen naar maatwerk@cbs.nl.

Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).