Bedrijven in de land- en tuinbouw 2000-2016

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met melkkoeien, totaal en naar grootteklasse en provincie van 2000 tot 2016.
In deze maatwerktabel is aantal bedrijven met melkkoeien terug te vinden van 2000 tot 2016. Naast een overzicht van de landelijke cijfers, zijn de bedrijven opgedeeld naar acht grootteklassen en de twaalf provincies.