Overige zelfstandigen naar inkomen en SBI, 2015

Aantal overige zelfstandigen uitgesplitst naar inkomen en SBI
In deze tabellen worden overige zelfstandigen uitgesplitst naar gemiddeld maandinkomen (persoonlijk primair inkomen) hoger of lager dan 1800 euro en naar SBI voor het jaar 2015.