Verkeersdoden onder jongeren, 2016

Verkeersdoden naar leeftijdsklasse en vervoerswijze, 2016
De maatwerktabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond in de leeftijdsklasse 12-24 jaar. Het gaat hierbij om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens zijn opgesplitst naar wijze van deelname en leeftijd. In de tabel is het statistiekjaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 170397. Opdrachtgever: Team Alert.