Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2016-Q3

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
In deze tabellenset zijn de re-integratievoorzieningen gekoppeld aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polis, zodat de uitkeringspositie van de ontvanger kan worden bepaald: heeft hij of zij een baan en/of bijstand? Verder worden de voorzieningen uitgesplitst naar andere kenmerken van de ontvanger (geslacht, leeftijd, herkomst). Vanaf deze levering worden de tabellen R2 en R3 (over personen met een lopende re-integratievoorziening) ook geleverd bij deze tabellenset. In tabel R2 wordt een uitsplitsing gemaakt naar gemeente en bijstand of werk, in tabel R3 naar type voorziening en werk.

Deze tabellenset gaat over het derde kwartaal van 2016.

Downloads