Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2014

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014
Viercijferige postcodegebieden met een relatief hoog aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens en een relatief hoog aandeel huishoudens met een uitkering en een relatief hoog aandeel huishoudens met een hoofdkostwinner met een niet-westerse migratie-achtergrond. Het gaat om particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is, exclusief studentenhuishoudens.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.