Aantal voorzieningen in Groningen en Drenthe, 2014

Een overzicht van het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe in 2014

In deze tabel worden het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens weergegeven voor wijken in veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe. Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Fryslân.