Bbp, werkloosheid, opleiding en werkzaamheid, 1997-2016

Reëel bbp, werkloosheid, opleidingsniveau en werkzaamheid naar sector per COROP-gebied, 1997-2016.
De tijdreeks in tabel 1, het reëel bbp, betreft de periode 1997-2015. De overige tijdreeksen in tabel 2 betreffen 1997-2016. Opdrachtgever: WRR.