Innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio, 2014

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.
Maatwerk tabellenset waarin de innovatie activiteiten en R&D uitgaven binnen de topsectoren in 2014 zijn uitgesplitst naar provincies en landsdelen. Opdrachtgever: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).