Kosten Wmo arrangementen 2015 en 1e halfjaar 2016

Deze tabel beschrijft, per halfjaar, de kosten die gemeenten in 2015 en 1e halfjaar 2016 gemaakt hebben voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers over 2015 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar van 2016 zijn voorlopig.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per half jaar de kosten die gemeenten gemaakt hebben. Alleen gemeenten die gegevens over kosten hebben aangeleverd aan CBS én toestemming hebben gegeven om deze te publiceren, zijn opgenomen in de tabel.