In- en uitstroom Wmo, 2015 en 1e halfjaar 2016

Deze tabel beschrijft het aantal maatwerkarrangementen , dat in 2015 en 1e halfjaar 2016 is gestart of beëindigd in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers over 2015 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar van 2016 zijn voorlopig.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo. De gegevens worden uitgesplitst naar type arrangement. De tabel toont speciaal de trajecten die óp 1 januari zijn gestart en de trajecten die óp 31 december zijn beëindigd. Om administratieve redenen zijn relatief veel trajecten gestart op 1 januari en beëindigd op 31 december.